نقشه UTM چیست

نقشه UTM چیست

نقشه UTM چیست

نقشه یو تی ام به منظور مشخص کردن موقعیت مکانی دقیق ملک و مشخصات مورد نیاز از آن برای کارهای ثبتی از جمله متراژ دقیق،  ابعاد و اندازه های آن،  موقعیت مکانی ملک و نقاط مهم آن و …  تهیه می شود . تهیه نقشه UTM بر پایه مختصات جهانی نقشه برداری UTM انجام می شود و موقعیت مکانی ملک بر اساس سیستم مکان یابی GPS مشخص می شود.  همچنین نقاط مهم مانند شکستگیهای ملک،  محدوده اعیان،  نقاط قرارگیری درخت و همچنین مرز ملک و همسایگی آن با سایر املاک منطقه به کمک مختصات جی پی اس مشخص می شود.  نقشه حاصل با داشتن مساحت وضع موجود، مرزها و همسایگی ها و همچنین نقاط مهم توسط سیستم GPS مدرکی قابل اتکا برای شناسایی ملک شما خواهد بود.

امروزه تمامی ادارات ذیربط و امور ملکی از جمله اداره ثبت اسناد تهیه نقشه یو تی ام را برای شناسایی ملک ضروری می دانند.  همچنین سندهای تک برگی صادره توسط این اداره دارای نقشه یو تی ام ملک مذکور است.  بنابراین جهت دریافت سند تک برگی نیز نیازمند تهیه نقشه یو تی ام هستیم.

 افرادی که دارای ملک قولنامه ای یا سند مشاعی هستند نیز برای انجام مراحل ثبت نام ماده 147  قانون تعیین و تکلیف اراضی بدون سند به تهیه نقشه UTM نیاز دارند.

این نقشه حتماً باید توسط متخصصان امر تهیه شود.  افرادی که دارای اطلاعات کافی ثبتی و نقشه برداری باشند تا بتوانند دقیقاً کاری را انجام دهند که ادارات مربوطه مد نظر دارد.  توجه به این نکته در تهیه نقشه UTM باعث می شود تا پروسه اداری ملک شما کوتاه تر و بی دردسر تر شود.

حتماً به این نکته توجه کنید که تهیه نقشه UTM توسط کارشناسان نقشه برداری با تجربه ای که دارای تاییدیه نظام کاردانی،  نظام مهندسی یا کارشناس رسمی دادگستری در رشته های نقشه برداری و امور ثبتی  هستند انجام شود.  زیرا ادارات مربوطه تهیه نقشه یوتی ام را همراه با مهر این کارشناسان از شما می خواهند تا تاییدیه مناسب برای انجام کارهای اداری و ثبتی روی آن وجود داشته باشد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.