نقشه توپوگرافی چیست

نقشه توپوگرافی چیست

نقشه توپوگرافی چیست

نقشه توپوگرافی ، نقشه‌ای است که برای نمایاندن ویژگی‌ های فیزیکی سطح زمین به کار می‌ رود. این نقشه‌ ها در مقیاس‌ های بزرگ و کوچک می‌ باشند و در مطالعات زمین ‌شناسی به دلیل داشتن اطلاعات فواصل افقی یا ارتفاع عمودی بسیار به کار می‌روند.

تاریخچه توپوگرافی :
نخستین مجموعه چند برگ نقشه توپوگرافی از سرتاسر یک کشور Carte géométrique de la France فرانسه بود که در سال ۱۷۸۹ کامل شد. نقشه ‌های توپوگرافی توسط ارتش و با هدف سهولت طرح‌ ریزی برای جنگ و نیز تعیین محل ‌های دفاعی ایجاد شد. بنابراین اطلاعات پیرامون ارتفاع ، از اهمیت به سزایی برخوردار بوده‌است. پس از آن نقشه ‌های توپوگرافی به یکی از منابع پایه ملی کشورهای پیشرفته در طراحی زیرساخت ‌ها و بهره ‌بردای از منابع تبدیل شد. در آمریکا در سال ۱۸۷۹ نقشه توپوگرافی در سرتاسر آمریکا تهیه شد که تا امروز نیز باقی مانده‌است.

رويكرد و روش شناسی انجام پروژه های توپوگرافي :
براي تهيه نقشه توپوگرافي از يك منطقه در هر مقياسي پس از ابلاغ از طرف كارفرما و تحويل منطقه كاري از طرف مشاور مراحل عمليات زميني به ترتيب زير انجام مي پذيرد :

شناسايي در اين مرحله اكيپ شناسايي به منطقه اعزام شده و منطقه را از لحاظ توپوگرافي و عوارض مصنوعي و طبيعي شناسايي می نمايد و مرحله طراحي ايستگاه ها جهت پيمايشهاي اصلي و فرعي با توجه به دستورالعمل سازمان نقشه برداري و نظر كارفرما از نظر فواصل بين ايستگاهها و نظر كارفرما مشخص مي‌شود. در طراحي پيمايشها بايستي توجه شود كه حداكثر اضلاع يك پيمايش اصلي از پانزده ضلع تجاوز ننمايد و همچنين فواصل اضلاع بين دو ايستگاه متوالي از هزار متر تجاوز نكند و اگر منطقه كاري وسيع باشد و بيش از يك پيمايش اصلي در منطقه نياز باشد براي ايجاد پيمايشهاي بعدي هر پيمايش بايستي با پيمايش مجاور حداقل يك ضلع مشترك داشته باشند. و پيمايشهاي فرعي كه با اتكاء به پيمايشهاي اصلي ايجاد می گردد. حداكثر اضلاع يك پيمايش فرعي نبايد از دوازده ضلع تجاوز کنند و همچنين فواصل اضلاع بين دو ايستگاه متوالي بيش از پانصد متر تجاوز نباشد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.